Saturday, November 7, 2009

18 january 2003

ജീവിത൦ ഒരു മേളയാണെങ്കില്‍ ഞാ൯ അതിന്റെ ദീപശിഖയേന്താ൯ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ്(വിധിക്കപ്പെട്ടവ൯).
ശിഖയില്‍ എരിഞ്ഞമരുന്നത് നിറയെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

'എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങള്‍'

No comments:

Post a Comment